• កម្រាល Fiberglass ស្រោប

ក្រណាត់សូរស័ព្ទសម្រាប់បន្ទះជញ្ជាំង

 • ក្រណាត់សូរស័ព្ទសម្រាប់បន្ទះជញ្ជាំង

  ក្រណាត់សូរស័ព្ទសម្រាប់បន្ទះជញ្ជាំង

  ក្រណាត់សូរស័ព្ទរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ប្រើក្នុងការបិទបាំងជញ្ជាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយការបន្លឺសំឡេង និងការគ្រប់គ្រងអេកូ បង្កើតបរិយាកាសរីករាយ និងផាសុកភាព។

   

  ភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិចដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងធន់។

  ចម្រុះនិង អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។នៅក្នុងពណ៌សម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។